Op deze pagina kunt u kinderopvangcentra met elkaar vergelijken op verschillende kwaliteitsaspecten aan de hand van de kinderopvangkaart die is ingevuld door ondernemers. U kunt maximaal 3 verschillende locaties tegelijk selecteren en vergelijken.
Lees hier meer over de kinderopvangkaart en vind uw antwoord op de meest gestelde vragen
Kinderopvangkaart
1. Omvang kinderdagverblijf en samenstelling van de groepen
Wat is het maximaal aantal kinderen dat op het kinderdagverblijf opgevangen kan worden?
Per dag kan Kids & Zo Baarsjes 67 kinderen opvangen.
Hoe is de groepsindeling?
Wij werken bewust alleen met horizontale groepen. In een aparte baby-en peutergroep is rust, hygiene en veiligheid beter te garanderen. Baby's krijgen niet een overdaad aan prikkels. Ook kan het aanbod van activiteiten en spelmateriaal op de leeftijd van de kinderen worden afgestemd en blijft de groep een uitdaging.

Wij hebben 5 groepen waarvan 2 babygroepen en 3 peutergroepen.
Wat is de maximale groepsgrootte?
De babygroep heeft maximaal 10 baby's die door 3 pedagogisch medewerksters per dag wordt begeleid. De peutergroep heeft maximaal 14 peuters die ook door 3 pedagogisch medewerksters per dag wordt begeleid. Als er een stagiaire is dan is zij de 4e persoon op de groep. Wij kiezen bewust voor 3 medewerksters met minder kinderen dan wettelijk toegestaan is zodat wij extra kwaliteit kunnen bieden.
Hanteert het kinderdagverblijf een opendeurenbeleid?
De kinderen hebben op Kids & Zo hun eigen stamgroep en wij voegen de groepen niet samen. Wel zijn er extra speelruimtes aanwezig zodat we de groepen kunnen opsplitsen om zo nog meer rust te creëren. Ook kunnen wij op deze manier leeftijdsgebonden activiteiten aanbieden en individuele aandacht geven.
2. Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel
Wanneer vaste medewerkers uitvallen en/of andere medewerkers op de groep worden ingezet, hoe worden ouders hiervan dan op de hoogte gebracht?
De ouders ontvangen een brief waarin de nieuwe medewerkster zich voorstelt. Ook is er op de groep de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Bij zieke/afwezige medewerksters wordt er een vaste invalkracht geregeld. Mochten alle invallers al ingezet zijn dan zal de vestigingsmanager op de groep werkzaam zijn.
Wordt er gewerkt met vaste invalkrachten?
Kids & Zo maakt geen gebruik van uitzendbureaus. Wij hebben vaste invalkrachten en zij doorlopen dezelfde sollicitatieprocedure als onze pedagogisch medewerksters. De reden dat wij graag werken met vaste invalkrachten heeft alles te maken met de extra kwaliteit en continuïteit van Kids & Zo.
Wordt er gewerkt met aanvullend personeel (pedagoog, groepshulp en/of stagiaires)?
Wij werken met een pedagoge die ons wekelijks bezoekt om eventueel opvallende situaties te bespreken. We hebben een huishoudelijke hulp zodat de pedagogisch medewerksters al hun tijd aan de kinderen kunnen besteden. Er zijn ook stagiaires werkzaam op de groepen. Zij staan als 4e persoon op de groep.
Worden er voor speciale activiteiten medewerkers of externen met een specialistische achtergrond ingezet?
Wij bieden wekelijks theaterles, sportles, muziekles, dansles aan. Deze activiteiten worden gegeven door externe docenten. Ook organiseren wij regelmatig uitjes voor de kinderen naar bijvoorbeeld, Artis, Tunfun, Schiphol, musea, speeltuin en de kinderboerderij.
3. Dagindeling
In hoeverre heeft het kinderdagverblijf een vaste dagindeling of wordt er rekening gehouden met het dagritme van het individuele kind?
Dagindeling babygroep
De babygroep heeft een flexibele dagindeling, omdat elke baby zijn eigen ritme heeft. Tussen
07.45 en 9.45 uur kan uw baby gebracht worden en is er de mogelijkheid informatie uit te
wisselen met de pedagogisch medewerksters en een kopje koffie te drinken.
Om 9.45 uur wordt met de groep aan tafel wat gedronken en fruit gegeten, er worden liedjes
gezongen en verhaaltjes verteld. Daarna worden de kinderen verschoond. Omdat wij slaap- en
eettijden aanhouden zoals die thuis de gewoonte zijn, gaan sommige kinderen slapen. Met de
andere kinderen wordt gespeeld in de speelruimte. Ook gaan we zoveel mogelijk naar buiten, in
de tuin of we gaan wandelen naar het park.
Om 11.30 uur wordt er geluncht met de kinderen die al een boterhammetje kunnen eten. De
anderen krijgen hun fles op de tijden die de ouders aangeven.
Tussen 16.30 en 18.30 uur kan uw kind weer opgehaald worden. U krijgt van een pedagogisch
medewerksters te horen hoe de dag voor uw baby verlopen is.


Dagindeling peuters
Tussen 07.45 en 09.45 uur kan uw peuter gebracht worden. Er wordt dan aan tafel met de
kinderen gepuzzeld, voorgelezen of ze kunnen zelf gaan spelen. Voor de ouders is er de
mogelijkheid informatie uit te wisselen en met de pedagogisch medewerksters een kopje koffie
of thee te drinken.
Om 09.45 uur wordt samen met de kinderen het speelgoed opgeruimd en van de laatste ouders
afscheid genomen. Om 9.45 uur wordt met de groep aan tafel wat gedronken en fruit gegeten,
er worden liedjes gezongen en er wordt voorgelezen. Na het verschonen of naar de wc gaan,
wordt er een activiteit ondernomen. We gaan met de hele groep op stap, of in kleinere groepjes
met elk een eigen pedagogisch medewerksters. Zo gaan we bijvoorbeeld met de bolderkar naar
het Erasmuspark of Rembrandtpark, de kinderboerderij of jaarlijks naar Artis. Ook kunnen de
kinderen spelen en fietsen op onze binnenspeelplaats/ grote tuin.
Andere activiteiten zijn spelletjes aan de tafel, knutselen, poppenkast spelen of muziek maken.
Om 11.30 uur wordt er geluncht en na afloop worden de tanden gepoetst. Daarna worden de
kinderen verschoond en gaan de meeste kinderen tussen 13.00 en 15.00 uur slapen. Met de
grotere kinderen wordt iets rustigs ondernomen zoals memorie, lotto of een kleurenspel.
Vanzelfsprekend kunnen de peuters als zij daar zin in hebben binnen of buiten met de
pedagogisch medewerksters gaan spelen.
Om 15.30 uur wordt er gezamenlijk wat gedronken en een rijstwafel en evergreen gegeten.
Hierna wordt ook weer in groepsverband of in kleine groepjes iets leuks ondernomen.
Om 17.00 uur wordt er met de kinderen aan de groepstafel een soepstengel of rozijntjes
gegeten, gedronken en voorgelezen.
Tussen 16.30 en 18.30 uur kunt u uw kind weer ophalen. U krijgt van de pedagogisch
medewerksters te horen hoe de dag verlopen is voor uw peuter.
4. Pedagogische visie
Kunt u hier beknopt omschrijven wat de pedagogische visie van uw kinderdagverblijf inhoudt?
Alle vier de vestigingen hebben als uitgangspunt kwaliteit in de kinderopvang. Door te werken met drie pedagogisch medewerkers op een groep is er optimale aandacht voor het kind, een goede spelbegeleiding en voldoende toezicht om een veilige omgeving te kunnen garanderen. Bovendien blijft er genoeg tijd over om met de ouders informatie uit te kunnen wisselen. Een groot activiteitenaanbod is voor Kids & Zo heel belangrijk. Zo ook het regelmatig opsplitsen van de groep, waardoor er meer individuele aandacht gegeven kan worden aan de kinderen.
5. Het volgen van de ontwikkeling
Worden de kinderen geobserveerd?
Als uw kind van de babygroep overstapt naar de peuters, wordt er door de pedagogisch
medewerkster een observatie gemaakt en een overgangsgesprek gepland. Dit gesprek wordt
met u, een baby medewerkster en de nieuwe peuter medewerkster gevoerd. U hoort hoe uw
kind zich ontwikkeld heeft op de babygroep en hoe het er op de peutergroep aan toe gaat. De
nieuwe peuter medewerkster krijgt op deze manier ook alvast informatie over uw kind.
Vanaf de peutergroep leeftijd wordt er twee keer per jaar een ouderavond georganiseerd in de
vorm van een tien-minuten gesprekje. Er wordt een observatie gemaakt van uw kind en met u
besproken. Bij deze observatie wordt bijvoorbeeld gekeken naar: spel, motorische, cognitieve
en sociale ontwikkeling.
Op driejarige leeftijd wordt er nog eens een observatie gemaakt door het team voordat uw kind
naar school gaat. Een observatie of een gesprek kan natuurlijk ook altijd tussendoor.
Welke acties worden ondernomen als er problemen worden gesignaleerd?
Als kinderen opvallend gedrag vertonen wordt onze Pedagoge ingezet. Zij observeert de kinderen en geeft de ouders advies indien nodig.
6. Informatie-uitwisseling tussen pedagogisch medewerker en ouder
Op welke manier wordt er informatie uitgewisseld tussen ouder en pedagogisch medewerker?
Wij proberen met onze pedagogische aanpak aan te sluiten op de situatie thuis. Het is
belangrijk voor kinderen dat de overgang tussen thuis en het kinderdagverblijf zo klein
mogelijk is. Dat geldt bijvoorbeeld op de babygroep voor het eet – en slaapritme. Wij nemen het
ritme van thuis over, zodat uw baby gemakkelijk went aan Kids & Zo.
Op de peutergroep geldt dat er nauw contact is tussen ouders en pedagogisch medewerksters
over onderwerpen als: zindelijk worden, ‘corrigeren’, belonen, normen en waarden.
Natuurlijk gelden er bij Kids & Zo soms andere regels dan thuis, maar in overleg met de ouders
kan deze overgang overbrugd worden.
Daarom zijn de contacten met de ouders erg belangrijk voor ons. 's Ochtends nemen we even
de tijd om samen koffie of thee te drinken en informatie uit te wisselen over de kinderen. Aan
het eind van de dag wordt er verteld wat er die dag gedaan is, hoe uw kind heeft gespeeld en
wat uw kind van de activiteiten vond.
7. Binnenruimte en aanbod spelmateriaal
Hoe groot is de totale binnenruimte?
ca 800 m2
Hoe is de binnenruimte ingericht?
De babygroep is als volgt ingedeeld:
In de entree kunt u uw kinderwagen neerzetten. De twee babygroepen hebben een
gemeenschappelijke keuken. De aankleedtafel bevind zich op de babygroep zelf, zodat de
pedagogisch medewerksters altijd overzicht hebben. Elke babygroep heeft een eigen
slaapkamer met een babyfoon.

De peutergroepen zijn als volgt ingedeeld:
In de entree kunt u uw kinderwagen of fietsstoeltje zetten.
Verder zijn er drie peuter speelruimtes.
Elke peuterspeelruimte heeft een eigen verschoon gedeelte, kinder wc-tjes en slaapkamer. Op de beneden bevindt zich de gemeenschappelijke keuken. Tevens is er een extra speelruimte van ca
150m2.
Wat zijn de regels voor het gebruik van televisie en dvd?
Bij Kids & Zo maken wij geen gebruik van televisie en dvd.
8. Buitenruimte en aanbod spelmateriaal
Wat is het beleid rondom buitenspelen?
Het is de bedoeling dat de kinderen zo vaak mogelijk naar buiten gaan om van de frisse lucht te genieten.Bij slecht weer bepalen de pedagogisch medewerksters of het verstandig is om naar buiten te gaan.Bij warm weer kan gebruik gemaakt worden van badjes en watersproeiers. Bij het naar buiten gaan kan gebruik gemaakt worden van de wandelwagens en bolderwagens of van de eigen tuin.
Hoe groot is de totale buitenruimte?
ca 600m2
Hoe is de buitenruimte ingericht?
Het pand heeft een ruime tuin van maar liefst 600 m2.In de tuin kan uw kind fietsen, ballen, spelen en er is een zandbak.
Voor de baby’s is er kunstgras, zodat de baby’s ook buiten kunnen kruipen.
9. Voeding
Wat is het voedingsbeleid van het kinderdagverblijf?
Drinken
? Water (kraanwater)
? Zonnatura thee zonder suiker
? Halfvolle melk of karnemelk
Brood en beleg 11:30
? Bruinbrood
? Krentenbol
? Zoet beleg, zoals appelstroop, pindakaas of (seizoens)fruit, geprakt of in kleine stukjes (seizoensfruit)
? Hartig beleg, zoals kaas, ham, kipfilet, zuivelspread, vegetarische smeerworst, gekookte worst
? Groente, zoals tomaat, worteltjes en komkommer;
? Ei.
Tussendoor 9:45, 15:00 en 17:15
? Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, aardbei, mandarijn (seizoensfruit) etc.
? Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes, rauwkost, etc.
? Rijstwafel, volkoren cracker, soepstengel, liga
? Milde yoghurt
10. Slapen
Welke slaapvoorzieningen zijn er aanwezig voor de kinderen?
De slaapkamers zijn voorzien van stapelbedden en lage bedjes. De baby's slapen onder een katoenen deken en kinderen boven de twee jaar slapen onder een dekbedje. Natuurlijk kan gebruik gemaakt worden van een slaapzak indien dit gewenst is. De kinderen slapen op een vaste plek.
Op de slaapkamers van de peuters is altijd een pedagogisch medewerkster aanwezig totdat alle kinderen in slaap zijn. Hierna wordt de babyfoon aangesloten. Op deze manier is er altijd direct toezicht op de slaapkamers.
Slapen de kinderen op vaste tijden of slapen de kinderen naar eigen behoefte?
Op de babygroep volgen wij het ritme van het kind. Op de peutergroepen slapen de kinderen tussen 12:30 uur en 15:30 uur. Wanneer u speciale wensen heeft met betrekking tot de slaap van uw kind, kunt u dit altijd met ons bespreken.
12. Openingstijden
Kids & Zo Baarsjes is open van maandag tot en met vrijdag van 07.45 tot 18.30 uur.

•U kunt uw kind brengen tussen 07.45 - 09.45 uur
•U kunt uw kind ophalen tussen 16.30 - 18.30 uur
13. Aantal weken per jaar geopend
Het kinderdagverblijf is 48 weken per jaar geopend.
Wij zijn in 2015/2016 nog gesloten op de volgende dagen:

Kerstvakantie: Vrijdag 25 december t/m vrijdag 1 januari 2016
Maandag 28 maart 2016 2de Paasdag
Woensdag 27 april 2016 Koningsdag
Donderdag 5 mei 2016 Hemelvaartsdag
Maandag 16 mei 2016 2de Pinksterdag

Zomervakantie: maandag 8 augustus t/m vrijdag 26 augustus 2016Zoek bij u in de buurt

Postcode
Straal

Kinderdagverblijf (0-4)

Buitenschoolse-opvang (4-12)

Gastouderbureau (0-12)

Staat er iets op dit profiel dat volgens u niet klopt? Help ons de kaart transparant en actueel te houden!
uw opmerking